Τι είναι το TEST PAP ΜΑΣΤΟΥ;

Το τεστ Παπ μαστού HALO αποτελεί μία ΜΗ επεμβατική, εντελώς ατραυματική, ακίνδυνη, καλώς ανεκτή και χωρίς καμία ακτινοβολία, μέθοδο συλλογής υγρού από τους γαλακτοφόρους πόρους, που είναι και το σημείο ανάπτυξης των περισσότερων καρκίνων (95%). Μέσω αυτής της συλλογής, αξιολογείται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου εφτά με οχτώ χρόνια προτού εκείνος αναπτυχθεί και εντοπιστεί στη μαστογραφία.

Μέσω του τεστ, αναζητούνται κυτταρικές αλλαγές από το επιθήλιο των γαλακτοφόρων πόρων. Οι αλλαγές αυτές, είναι ικανές να δείξουν το βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζει μία γυναίκα για εμφάνιση καρκίνου του μαστού.

Με την κυτταρολογική ανάλυση διερευνάται εάν υπάρχει κάποια μορφή «ατυπίας» των κυττάρων. Το όποιο εύρημα δεν είναι οπωσδήποτε καρκίνος του μαστού. Μπορεί να είναι από μία απλή φλεγμονή ή ένας τραυματισμός έως οτιδήποτε άλλο.

Με βάση τη φύση της ατυπίας, αναγνωρίζεται εάν η ατυπία είναι χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ή μηδενικού κινδύνου και αναλόγως καθορίζεται από τον ιατρό η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί.

Το Breast Pap Halo Test  απευθύνεται σε γυναίκες 25+ που δεν υποβάλλονται ακόμα σε μαστογραφία.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα ογκίδιο, πολύ μικρού μεγέθους, χρειάζεται 7-10 χρόνια προκειμένου να γίνει ψηλαφητό ή ορατό.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το Breast Pap Halo Test, σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, 25-35 ετών οι οποίες μη έχοντας κάποιο οικογενειακό ή ατομικό ιστορικού καρκίνου, δεν υποβάλλονται σε ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο.

Σε περιπτώσεις με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, η εξέταση προτείνεται από την ηλικία των 18 ετών.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 5 λεπτά και δεν είναι επίπονη. Γίνεται με τη χρήση ενός μηχανήματος, τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εξεταζόμενη και είναι ιδιαίτερα προσιτή.

Η μαστογραφία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρώιμης διάγνωσης. Το Τεστ Παπ Μαστού Halo σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την μαστογραφία. Χρησιμοποιείται σε γυναίκες 25-40 ετών  (στις οποίες η μαστογραφία δεν αποτελεί μέρος της πρώιμης διάγνωσης) σε συνδυασμό με υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση, αλλά και σε γυναίκες >40 ετών σε συνδυασμό με την ετήσια μαστογραφία και την κλινική εξέταση.

Το Τεστ Παπ Μαστού Halo, όπως και το Τεστ Παπ για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από την ηλικία των 25 και άνω. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι η απουσία υγρού ή η απουσία ατυπίας σε μία εξέταση δεν σημαίνει ότι και σε μελλοντική εξέταση δεν θα υπάρξει υγρό ή ατυπία. Για αυτό το λόγο η εξέταση θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για ραντεβού, μπορείτε να καλείτε  στο 2411803300.