Πακέτο Εξετάσεων για Post Covid ασθενείς

Ο Όμιλος Animus ως ένα καλά οργανωμένο σύστημα υγείας στην επιθυμία του να προσφέρει μια ολοκληρωμένη φροντίδα σε όλους εκείνους που προσβλήθηκαν από τη νόσο Covid-19, προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου στην απίστευτη τιμή των 70 € για όλους τους ενεργά ασφαλισμένους Post Covid ασθενείς που σκοπό έχει όχι μόνο την ανακούφιση από την ‘’παρατεταμένη νόσο’’, αλλά την Αποκατάσταση της ψυχοσωματικής Υγείας και της Ευζωίας το οποίο περιλαμβάνει:

1. Rapid Test

2. Εργαστηριακό – Αιματολογικό Έλεγχο

3. Ακτινοδιαγνωστικό Έλεγχο

4. Πλήρη Πνευμονολογικό έλεγχο με το Μοναδικό Μηχάνημα Πληθυσμογράφου στη Θεσσαλία QBOX).

πληθυσμογράφος Q-Box είναι σύστημα μεταβλητής πίεσης (σταθερού όγκου). Οι χαμηλής πίεσης αισθητήρες εγγυώνται την ακρίβεια του φάσματος της μέτρησης. Ο μεγάλος όγκος καμπίνας παρέχει άνεση και εύκολη πρόσβαση τόσο στους ενήλικες και στα παιδιά. Η δομή του θαλάμου από γυαλί και αλουμίνιο προσφέρει μεγάλες διαφανείς επιφάνειες, η οποία είναι  αξιόπιστη, διαθέτει αεροστεγές κλείσιμο και προσφέρει εύκολη απολύμανση.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται με το Q-Box  είναι:

  • Σπιρομετρία
  • Πληθυσμογραφία
  • ΑντίστασηςΑεραγωγών
  • Διαχυτική Ικανότητα Πνευμόνων

5. Φυσικοθεραπείες από το έμπειρο προσωπικό του Physio by Animus Team.

Σε αυτό το στάδιο της αποκατάστασης , δηλαδή αμέσως μετά την έξοδο του ασθενούς COVID-19 από τους χώρους νοσηλείας,  ο φυσικοθεραπευτής μέσω της εξατομικευμένης αξιολόγησης  που πραγματοποιεί και αφού  προηγουμένως συνεκτιμήσει  τυχόν προκύπτουσες, εξαιτίας της μακροχρόνιας νοσηλείας διαταραχές, προχωρά στον σχεδιασμό  ενός ειδικού  προγράμματος αποκατάστασης.

Αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης  περιλαμβάνει :

Ι. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία με βασικούς στόχους:

  • Η βελτίωση του πνευμονικού αερισμού
  • Ο βρογχικός καθαρισμός
  • Η βελτίωση της λειτουργικότητας

ΙΙ. Εφαρμογή θεραπευτικών ασκήσεων με στόχο την βελτίωση του επιπέδου των καθημερινών λειτουργικών δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, η εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς COVID-19 μετά την οξεία φάση νοσηλείας τους, επιφέρει σημαντικά οφέλη στην βελτίωση της αντοχής , της δύναμης και της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου. Συνεπώς ,θεωρείται απαραίτητο σε αυτό το στάδιο αποκατάστασης να συμπεριληφθούν:

  • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
  • Ασκήσεις ισορροπίας
  • Αερόβια άσκηση

Κόστος: 70 €

Δείτε επίσης