Η ακοή, είναι αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες αισθήσεις, με καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση και ανάπτυξη της ομιλίας του βρέφους, πάνω στην οποία θα στηριχτεί η επικοινωνία του με το περιβάλλον και η συνολική ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, η συγγενής βαρηκοΐα, δηλαδή η βαρηκοΐα που υπάρχει σε κάποιο άτομο από τη στιγμή της γέννησής του, είναι μια από τις συχνότερες συγγενείς διαταραχές.

Σε κάθε 1000 γεννήσεις, 1 με 2 νεογνά, σύμφωνα με τις έρευνες, παρουσιάζουν βαρηκοΐα ποικίλης βαρύτητας.

Οι ωτοακουστικές εκπομπές μάς παρέχουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε και να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη φυσιολογικής ακοής από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής. Αποτελούν μια εξέταση γρήγορη, ανώδυνη και αξιόπιστη και η μόνη προϋπόθεση για τη σωστή πραγματοποίησή τους, είναι το νεογνό – βρέφος, κατά τη διάρκειά της, να κοιμάται.

Με την εξέταση της ακοής με τις ωτοακουστκές εκπομπές και ακολούθως με τα ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, όποτε υπάρχει ένδειξη, σύμφωνα με τα ακολουθούμενα πρωτόκολλα, επιτυγχάνουμε τη διάγνωση της βαρηκοΐας μέχρι την ηλικία των έξι με εφτά μηνών και, κατά συνέπεια, την έγκαιρη αντιμετώπισή της δίνοντας, έτσι, την ευκαιρία στο βρέφος να έχει μια φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη.

Κόστος εξέτασης ωτοακουστικών εκπομπών: 50 €

Κόστος εξέτασης προκλητών δυναμικών: 70 €

 

Για ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στο ‘’Animus Πολυιατρείο’’ στο τηλέφωνο 2411-803 300 ή στο email: polyiatreio@animussa.gr