Ο Όμιλος Animus AE, με  αφορμή και  το δεύτερο επιδημικό κύμα της πανδημίας του Covid-19 και έχοντας  πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής του εταιρικής ευθύνης, ανακοινώνει ότι δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις – βιομηχανίες ,  για μαζικό μοριακό έλεγχο των εργαζομένων τους, έναντι του Covid-19 με τη  μοριακή μέθοδο της Real Time PCR στην αποκλειστική τιμή των 25 ευρώ ανά εργαζόμενο  .

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας με άσκοπες μετακινήσεις του προσωπικού και της απώλειας παραγωγικού χρόνου για τις επιχειρήσεις , η λήψη των δειγμάτων μπορεί να  πραγματοποιείται (κατόπιν απαίτησης των ενδιαφερομένων) από κινητές μονάδες του Ομίλου Animus, οι οποίες θα  απαρτίζονται από ομάδα Επιστημόνων (ειδικός ιατρός, νοσηλευτής και παρασκευαστής),  αποκλειστικά και μόνο στο χώρο των επιχειρήσεων εφόσον ζητηθεί .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ‘’Animus Πολυιατρείο’’ στο τηλέφωνο 2411-803 300 ή στο email: polyiatreio@animus-sa.gr