Το Αιματολογικό Τμήμα του ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ANIMUS αποτελεί κέντρο διάγνωσης, αντιμετώπισης και συντονισμού διεπιστημονικής προσέγγισης των αιματολογικών νοσημάτων, τόσο των κακοήθων (λευχαιμία, λέμφωμα) ή και των μη (κληρονομούμενες ή επίκτητες αιματολογικές διαταραχές).

  • Αιματολογική εκτίμηση παρέχεται σε περιπτώσεις:
  • Ανεξήγητων ποσοτικών διαταραχών σε γενική αίματος (αναιμία ή ερυθροκυττάρωση, λευκοπενία ή λευκοκυττάρωση, θρομβοπενία ή θρομβοκυττάρωση, αυξημένη ΤΚΕ κ.λ.π.)
  • Διαταραχών πήξης του αίματος (ανεξήγητη αιμορραγία ή θρόμβωση, παρατάσεις χρόνων πήξης)
  • Διαταραχών μεταβολισμού σιδήρου (ανθεκτική σιδηροπενία, αυξημένη φερριτίνη)
  • Διαταραχών των οργάνων του αιμοποιητικού συστήματος (λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία)
  • Γυναικολογικών/μαιευτικών επιπλοκών (αναιμία/ θρομβοπενία/αιμορραγία και κύηση, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο/ θρομβοφιλία της κύησης κ.λ.π.)

Συνδυάζονται το λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση με τη χρήση άλλοτε πιο απλών (επίχρισμα περιφερικού αίματος /«πλακάκι», βιοχημικές και απεικονιστικές εξετάσεις) αλλά και πιο προηγμένων διαγνωστικών μεθόδων (μικροσκοπική εξέταση μυελού των οστών, παραπομπή για μοριακό, καρυοτυπικό και ανοσοϊστοχημικό έλεγχο) ώστε να τίθενται ακριβείς διαγνώσεις και να ακολουθεί η πλέον εξειδικευμένη θεραπεία.

Οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα αναπτύσσουν ιδιαίτερη σχέση με το θεράποντα ιατρό καθώς λαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση και συμβουλές για προβλήματα και επιπλοκές τόσο της πάθησής τους καθαυτής όσο και της συνολικής τους υγείας.

Ιστορικό

Κλινική εξέταση

Συνταγογράφηση εξετάσεων – φαρμάκων

Ιατροί Αιματολογικού

Σπελέτας Ματθαίος – Επιστημονικός υπεύθυνος

Ιατρός Πολυιατρείου ANIMUS

Δεκ. 2017- Καθηγητής Ιατρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα

2013- 2017 Αναπλ. Καθηγητής Εργαστηριακής Ανοσολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2007 – 2013 Επίκ. Καθηγητής Εργαστηριακής Ανοσολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2004 Μετεκπαίδευση στο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, Τµήµα Παθολογικής Ανατοµικής, Institute Gustave-Roussy, Παρίσι, Γαλλία

2000 – 2007 Επιµελητής Β’ Αιµατολογίας, Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

1999 – 2000 Μεταδιδακτορικός υπότροφος (postdoc). Ανοσολογικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο του Lund, Σουηδία (ένα ακαδημαϊκό έτος, Σεπτέμβριος 1999-Ιούλιος 2000)

1997 Μετεκπαίδευση στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστήµιο του Umeå, Σουηδία

1996 – 1999 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Τίτλος: Μελέτη του ογκογονιδίου N-ras κατά την δηµιουργία και εξέλιξη του λευχαιµικού κυττάρου.

1995 – 1999 Ειδικευόµενος Αιµατολογίας. Αιµατολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

1992 – 1994 Ειδικευόµενος Παθολογίας. Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας.

1990 – 1992 Στρατιωτική θητεία (1990-1991) και υπηρεσία υπαίθρου στη Σαρακίνα Γρεβενών (1991-1992).

1990 Πτυχίο ιατρικής (Λίαν καλώς, 8.21 – 9 Μαΐου 1990). Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θράκης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος:

2017-2019 “Underdiagnosis of primary antibody deficiencies (PAD). Evaluation of patients with a suspicion of PAD for an adequate diagnosis and management”. Shire investigator initiated research (IIR) grant, USA. 13.007,68 €

2010 – 2014  «Mελέτη των γονιδίων και των πρωτεϊνών TACI και ICOS σε ασθενείς µε λεµφοπαραγωγά σύνδροµα» – «ΕΠΕΑΕΚ II: Ηράκλειτος». 45.000,00 €.

2010 – 2014  «Ρυθµιστικά Τ κύτταρα και επαγώµενη από απόπτωση φλεγµονή» – «ΕΠΕΑΕΚ II: Ηράκλειτος». 45.000,00 €.

2007-2018 Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών: »370.00 € και δωρεές των Gilead Sciences Hellas: 22.000 € & Novartis Hellas: 18.000 €) 2006-2008  «Ο ρόλος της υπεροικογένειας των κυτταροκινών TGF-β στη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα (Β και C) και κίρρωση και στη µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα», Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, 20.000,00 €

2003-2006 «Μοριακή Ιατρική και Ανοσολογία – Από τη βασική έρευνα στην κλινική εφαρµογή». Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ µε 114.000,00 €, στην ενότητα «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιµόρφωσης», κωδικός υποέργου 9 (Α/9).

2001-2003  «Μελέτη των υποδοχέων και των κυτταροκινών TGF-β σε ασθενείς µε αυτοάνοσα νοσήµατα». Μελέτη χρηµατοδοτηµένη από την Επιστηµονική Επιτροπή και Δ.Σ. του Γ.Π.Ν. «Παπαγεωργίου» (Αρ.Συνεδρ. 89/ 3-4-2001) (03/04/2001 – 31/12/2003). 7.000,00 €

2001-2003  «Μελέτη ανίχνευσης γενετικών µεταβολών στα γονίδια της αντιθροµβίνης ΙΙΙ, της πρωτεΐνης C και της πρωτεΐνης S σε ασθενείς µε θροµβοφιλία». Μελέτη χρηµατοδοτηµένη από το Ίδρυµα «Παπαγεωργίου» (Αρ. Πρωτ. 1296/8-11-2001), 7.000,00 €

Ως ερευνητήςέλος ερευνητικών οµάδων):

2017-2019 “FACILITATED IMMUNOGLOBULIN ADMINISTRATION REGISTRY AND OUTCOMES STUDY (FIGARO)”. The study will include about 150 patients in 7 countries (ιt is endorsed by ESID: European Society for Immunodeficiencies). Principal Investigator: Prof. Michael Borte, Study Director: Prof. David Pittrow (Πανεπ. Λειψίας, Germany). Διάρκεια 3/2017-12/2019. 4.500,00 €

2012-2016 «Heterogeneity of autoimmune disease: Understanding og disease-specific and patients-specific mechanisms» (Παθοφυσιολογία της αυτοανοσίας) – «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: ΘΑΛΗΣ». 300.000,00 €

2005-2007 «Μελέτη της ανοσιακής απάντησης έναντι ευρέως εκφραζοµένων αντιγόνων των όγκων, στο αδενοκαρκίνωµα του πνεύµονα, µε στόχο τη χρήση τους στην ανοσοθεραπεία», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (52211.04), ΕΠΕΑΕΚ II (01/01/2005 -31/12/2007). 100.000,00 €

2004-2008 «NETWORK OF EXCELLENCE – European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance-ViRgil 2004-2008». Πανευρωπαϊκό Πρόγραµµα (συµµετοχή 53 κέντρων) Sixth Framework program of European Union – Research, (01/05/2004 – 31/10/2008). Research Scientist. Επιστηµονικός υπεύθυνος: Prof. Fabien Zoulim (INSERM France). 9.000.000,00 €

2004-2006  «Μελέτη του RET ογκογονιδίου σε ασθενείς µε µυελοειδές καρκίνωµα του θυρεοειδούς» Ίδρυµα Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου». 7.000 € 1999-2001 «Ανάπτυξη και εξέλιξη της µεθοδολογίας αναγνώρισης νουκλεοτιδικών αλληλουχιών –  Ανάλυση µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας IRF (Interferon Regulatory Factors) και του STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription 1) στη χρόνια µυελογενή λευχαιµία». ΠΕΝΕΔ 99 Α/Α 99ΕΔ 631, ΓΓΕΤ, 45.000.000 Δρχ.

1999-2000  «Φυλοσύνδετη αγαµµασφαιριναιµία του Bruton: Από την διάγνωση στη θεραπεία – Ανάπτυξη in vitro µοντέλου γονιδιακής µεταφοράς και προοπτικές µεταφοράς σε περιφερικά στελεχιαία κύτταρα». Πρόγραµµα Career 1997, ΓΓΕΤ, A/A54, 32.000.000 Δρχ. 1997-1999  «Μελέτη του ρόλου των κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών κινάσης της τυροσίνης της οµάδας Btk (Bruton’s tyrosine kinase) στη δηµιουργία και εξέλιξη του λευχαιµικού κυττάρου», ΠΕΝΕΔ Α/Α 1550, τοµέας 3.1, χρηµατοδότηση 10.000.000 Δρχ, ΓΓΕΤ (26/03/1997 – 26/03/1999).

1996-1998  «Ανίχνευση των τερµατικών αλληλουχιών (τελοµερή) σε λευχαιµικά κύτταρα της µυελικής σειράς µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR). Εφαρµογή στην εκτίµηση της ελάχιστης υπολειµµατικής λευχαιµικής νόσου σε ασθενείς µε οξεία µυελογενή λευχαιµία». ΠΡΕΝΕΔ ΚΕ 404, 4.000.000 Δρχ.   Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστηµονικών Περιοδικών  –  PLoS ONE (http://www.plosone.org/static/edboard.action#S_editors) – Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (Continuing Medical Education, Clinical Immunology section; http://www.mednet.gr/archives/editors-en.html)

Κριτής επιστηµονικών περιοδικών PLoS ONE, Leukemia, Annals of the Rheumatic Diseases, Journal of Hepatology, Journal of Clinical Immunology, Human Immunology, British Journal of Haematology, Thrombosis Research, Leukemia Research, Anti-Cancer Drugs, Gene, British Journal of Dermatology, Scandinavian Journal of Rheumatology, Indian Journal of Medical Research, The Journal of Oral & Maxillofacial Research

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών µε πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, ειδικά CVID

Μελέτη των Β κυττάρων στη φυσιολογική και νεοπλασµατική αιµοποίηση

Φλεγµονή και ανοσοαρρύθµιση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Εβδοµήντα έξι (76) άρθρα έχουν δηµοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά µε κριτές (συνολικός impact factor (IF) >290.0, µε πάνω από 1.500 αναφορές (citations) και H-factor: 20).

Παλασοπούλου Μαρία

Ιατρός Πολυιατρείου ANIMUS

Σύντομα διαθέσιμο.

Άλλα Ιατρεία

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ

Κλείστε το ραντεβού σας εύκολα και γρήγορα, είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο, είτε συμπληρώνοντας την online φόρμα μας κι εμείς θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.