Το μεγαλύτερο και πληρέστερο Πολυιατρείο της Κεντρικής Ελλάδας, το «Animus Πολυιατρείο» δημιούργησε δυο ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων εισαγωγής για όλους τους υποψήφιους ΑΕΝ, Στρατιωτικών σχολών, Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικής και ΤΕΦΑΑ.