Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διημερίδα ενημέρωσης από τους συνεργάτες Ιατρούς Πλαστικούς Χειρουργούς, κ. Μπεντέτο Κωνσταντίνο και κ. Καλογεράκη Γεώργιο. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31 Οκτωβρίου, στο Τμήμα Medical Aesthetics του Πολυιατρείου Animus, στον 4ο όροφο.

Στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν η πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερομένων – και ιδιαιτέρως των γυναικών – για τις δυνατότητες και τεχνικές που παρέχει η Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική Προσώπου και Σώματος. Ειδικότερα, οι συνεργάτες Πλαστικοί Χειρουργοί παρείχαν εξατομικευμένη ενημέρωση, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Τονίζεται ότι, η πλαστική χειρουργική είναι η χειρουργική ειδικότητα με τo μεγαλύτερο εύρος επεμβάσεων: αποκατάσταση μετά από ατύχημα, μετά από αφαίρεση όγκων, αποκατάσταση δυσμορφιών που φέρει κάποιος από τη γέννησή του (συγγενείς ανωμαλίες), αποκατάσταση εγκαυμάτων, αισθητικές επεμβάσεις, χειρουργική του μελανώματος, της άκρας χείρας, και μικροχειρουργική. Πρόκειται για μια σημαντική ιατρική ειδικότητα, καθώς συμβάλλει καθοριστικά  στην ποιότητα ζωής του  ανθρώπου.